Madde 1 – TARAFLAR
Bir tarafta Sanayi Mah. Yunus Emre Sok. No:7 D:3 gÜNGÖREN – İSTANBUL adresinde mukim Erdoğan DÜLGER  ile diğer taraftan ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… adresinde mukim ………………………………………………………………..arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.
Madde 2 – KONU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmsek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının Erdoğan DÜLGER tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.
Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden Erdoğan DÜLGER sorumlu tutulamaz. İlk yayımda yerleştirlen genel içerik dışındaki yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.
3.2 MÜŞTERİ, Erdoğan DÜLGER tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Erdoğan DÜLGER ‘e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.
3.3 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Erdoğan DÜLGER ‘in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
3.4 MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifreleri teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan Erdoğan DÜLGER sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan Erdoğan DÜLGER sorumlu tutulamaz.
3.5 MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %22’Si kadar fark ödeyeceğini kabul eder.
Madde 4 – Erdoğan DÜLGER’in YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 Erdoğan DÜLGER, MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür. Erdoğan DÜLGER site yayımını yüksek hız ve kalitedeki serverlerde yapacağını taahhüt eder.
4.2 Erdoğan DÜLGER , MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
4.3 Erdoğan DÜLGER , MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.
4.4 Web sitesinin taslak yayımı 30 gün, bitmiş (animasyon veya database) yayımı 60 gün içinde yapılacaktır.
4.5 Erdoğan DÜLGER sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu izlemekle yükümlü değildir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler konularındaki çalışmalardan ek ücret talep edilecektir. Erdoğan DÜLGER Özel web arama motorlarındaki sonuçlar ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.
4.6 Erdoğan DÜLGER , MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir.
4.7 Erdoğan DÜLGER , bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ’ye ait olduğunu kabul eder.
4.8 Erdoğan DÜLGER , herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak (PHP sistemlerde içeriksiz şekilde), bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ
5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme bitiminden sonraki her yıl alan adı yenileme masrafları için 30 $ +KDV, hosting yenileme için ………………….+KDV ücret Erdoğan DÜLGER tarafından MÜŞTERİ’ye faturalandırılacaktır. Destek hizmetinin devamının istenmesi durumunda 100 $ +KDV ek ücret faturalandırılacaktır.
5.2 Hizmet bedeli 1(bir) yıllık ……………………. TL + KDV olarak belirlenmiştir.
5.3 Hizmet bedeli’nin 1/2 si iş başlangıcında, kalan 1/2’si ilk ödemeden 30 gün sonra MÜŞTERİ tarafından Erdoğan DÜLGER ‘a ödenecektir.
5.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda, Erdoğan DÜLGER taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.
5.5 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ………………………………………………………………’dur.
Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL/ŞİŞLİ mahkemeeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6(altı) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme ……../………/……….. tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir..

 

Erdoğan DÜLGER                                                                Müşteri